Waterdoorlatende verharding

Waterdoorlatende verharding

Waterdoorlatende verharding

Waterdoorlatende bestrating en een duurzame inrichting van de verharde oppervlakten. Vlaanderen is een regio met een hoge bebouwingsgraad. Het bouwen van woningen, wegen, openbare gebouwen, bedrijven en de bijbehorende verharde oppervlaktes sluit bodems af waardoor natuurlijke bodemfuncties zoals infiltratie en waterberging bemoeilijkt worden. Samen met wijzigende klimatologische omstandigheden onder druk van de klimaatopwarming stelt dit onze regio voor gigantische uitdagingen, zowel vandaag als in de toekomst: enorme investeringen in rioleringssystemen en de economische impact van overstromingen bij hevige regenval.

Vandaar dat waterdoorlatende bestratingen en verhardingen een zeer actueel topic zijn. Zij kunnen immers een belangrijke bijdrage leveren aan de oplossing van deze problemen. Zij zorgen voor buffering en infiltratiecapaciteit voor het hemelwater en genereren een vertraagde en verlaagde afvoer naar onze rioleringsinfrastructuur. 

Weldra worden hier de verschillende mogelijkheden besproken zoals, waterdoorlatende klinkers, halfverhardingen zoals siergrind en dolomiet, waterdoorlatend asfalt (Drainphalt), de mogelijkheden met beton, en meer. 

  

Interessante film van Febestral over waterdoorlatende verhardingen en infiltratie in de bodem.

 

Hierna enkele websites waar u nog informatie kan terugvinden met betrekking tot waterdoorlatende verhardingen:

Infiltratiewaaier: infiltratiewaaier.waterbewustbouwen.be

Een initiatief van NAV

  • {{ message }}
  • {{ bookable_message }}
  • {{ event_message }}
keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x